İkiz gebeliklerde preterm eylem (erken doğum)

EK BİLGİLER:
– Plasentada valementöz insersion (memranöz insersion) ikiz gebeliklerde daha sık görülür.
– TTTS ve TRAP monozigotik ikizlerde görülür.
– Fetus papyraceus hem monozigotik hem dizigotik ikizlerde görülebilen bir durumdur. Fetuslardan birisinin doğumdan öne ölmesi ve ezilerek yassılaşmasıdır.
– Tekil gebeliklerde ortalama gebelik süresi 39 hafta iken, ikizlerde 35, üçüzlerde 32, dördüzlerde 29 haftadır.
– İkiz gebeliklerde B-HCG, AFP, Östradiol, Östriol, progesteron düzeyleri normal gebeliklerden daha yüksektir.
-İkiz gebeliklerde preterm eylem (erken doğum), PPROM,  GDM (gestasyonel diyabet), preeklampsi, anemi, dekolman plasenta, uterin atoni, plasenta previa, doğum sonrası kanama gibi durumlara tekil gebeliklerden daha fazla rastlanır.
– Her gebelikte meydana gelen fizyolojik değişikliklerden bazıları ikiz gebeliklerde daha ciddi şekilde meydana gelir. Örneğin annede kan hacmi artışı ve anemi ikiz gebeliklerde daha fazla olur. Kardiyak output tekil gebeliklere göre daha fazla artar. Demir ve folik asit ihtiyacı daha fazla artmaktadır.
– Gebeliğin ilk aylarında ikiz gebelik teşhisi koyulan kadınların yaklaşık %80’i ikiz bebek doğurur. Diğer kısmı ilk triemsterde fetuslardan birisinin kaybolması nedeniyle tek bebek doğurur.
– Doğumda ikiz gebeliklerde prezentasyon en sık verteks-verteks şeklinde izlenir (%40). Daha sonra sırasıyla vertex-makat (%25), vertex-transvers (%20) izlenir.

Leave a Reply